Hör du till de 54% som trivs på jobbet, grattis!

I våras utfördes en stor Gallup-undersökning som visade att 46% av de som jobbade INTE TRIVDES på sina jobb och gärna skulle byta om det var möjligt. Enligt oktober månads arbetskraftsundersökning(AKU) arbetade(var anställda) 5.268.000 människor i Sverige under månaden. Här finns säkert ett litet mörkertal åt båda håll men…..
Det innebär att 2.423 289 personer har grus i skorna när de går till sina arbetsplatser. Tanken svindlar; nästan 2,5 miljoner människor trivs inte med det som upptar större delen av deras liv. De går inte med lätta steg till sin arbetsplats och får känna sig sedda, uppskattade och behövda med arbetsuppgifter som stimulerar och utvecklar. 
Om vi vänder på resonemanget och tänker vad som skulle hända i vårt samhälle om hälften av de här människorna dvs en dryg miljon trivdes på sina arbetsplatser och med vad de gjorde. 
Vad skulle det innebära för individerna, familjerna, barnen och våra unga, samhället i stort, toleransen, tonläget, empatin, företagandet? Tanken svindlar!
Den här typen av frågeställningar arbetar jag och Coachbolaget med och det känns viktigare än någonsin att fortsätta arbeta för att RÄTT PERSON ÄR PÅ RÄTT PLATS.

Kommentera gärna: