IMG_0958 IMG_0958
Alla har rätt till ett gott arbetsliv!

Vår Vision

Det är Coachbolagets vision att alla kan få ett bra och givande yrkesliv oavsett hur det ser ut i dag. Goda arbetsplatser är en förutsättning för ett gott arbetsliv, därför arbetar vi med både arbetsplatser, arbetsgrupper och enskilda personer.

Det ska vara roligt att gå till jobbet men för alltför många är det inte så. Stress, mobbing och svårigheter att ha en bra kommunikation med kollegor och chefer är  ett stort problem som leder till ineffektivitet, otrivsel och sjukskrivningar. 

Alltför många står utanför arbetsmarknaden samtidigt som 4 av 10 chefer enligt Ledarna vill ha ett annat jobb och 46% enligt Gallupp(2016)vill byta arbete inom ett år. Det samtidigt som nästan 200 000 personer är sjukskrivna.

Någonting är tokigt och vi behöver göra någonting drastiskt för att komma till rätta med det här problemet som berör runt 2, 5 miljoner människor på den svenska arbetsmarknaden. 

Vår målsättning
Vi vill erbjuda både enskilda personer och verksamheter ett modernt och lättillgängligt sätt att utveckla arbetslivet. Genom ett väl strukturerat arbetssätt som bygger på en lång och gedigen erfarenhet kan du hos oss hitta pedagogiska och lättillgängliga program där det personliga kompletteras med onlinekurser.

Till ett mycket attraktivt pris gör vi det möjligt för de allra flesta-såväl organsiationer som privatpersoner- att hitta en ny väg till ett utvecklande yrkes- och arbetslliv. 

Vilka är vi
Vi är den lilla organisationen med de stora resurserna och alla uppdrag vi åtar oss går vi in i med ett stort hjärta och engagemang tillsammans med vår långa erfarenhet och kompetens från yrkes- och arbetsmarknadsfrågor. De stora resurserna består bland annat av en tillgång till de allra bästa konsulterna som går att hitta inom sitt respektive område. Med ökade krav från lagstiftaren på att förebygga ohälsa av olika slag tillsammans med önskemål från organisationer att bättre nyttja den kompetens finns kan vi skräddarsy lösningar som verkligen ger genomslag på riktigt. Hur kan vi hjälpa er?