Vårt utbud av tjänster

PROGRAM FÖR YRKES- OCH ARBETSLIVSUTVECKLING
• Kartläggning av de enskilda medarbetarnas kompetens och önskemål som resulterar i CV, Linkedinprofil 
och underlag för personliga brev eller medarbetarsamtal
• Outplacement, för de som vill och behöver ett nytt arbete
• Övningar för att hantera och minimera risk för stress, mobbning osv 

PERSONLIG COACHNING OCH RÅDGIVNING
• Medarbetar- och chefsprogram med olika inriktningar
• Karriärcoach på jobbet, en avdragsgill frisk- vårdstjänst som du kan erbjuda personalen 
för att förebygga ohälsa, konflikter osv. Speciellt intressant med tanke på den nya arbetsmiljöförordningen
• Workshops och föreläsningar, olika teman kopplade till verksamhets- och karriärutveckling där kommunikation och arbetsglädje står i fokus.

COAHCHPROGRAM OCH JOBBCOACH FÖR PRIVATPERSONER
Behöver du hjälp med att gå vidare till en ny sysselsättning?

Vi kan hjälpa till på olika sätt exempelvis med att skriva ett attraktivt cv eller brev eller med några träffar så att du får ett proffesionellt bollplank.

En del av våra deltagare får coachprogram betalt av sin arbetsgivare, speciellt om det gäller att förebygga ohälsa. Är du i den situationen ger du oss kontaktuppgifterna så kontaktar vi din arbetsgivare för närmare information och offert.

FÖRELÄSNINGAR OCH WORKSHOPS   
Läs mer under Organisationer. Du kan även läsa mer och boka via Sveriges Talare https://www.sverigestalare.se/talare/christel-zabell

BEHÖVER DU EN JOBBCOACH?
Bor du  i Sollentuna kan du kontakta Möjligheternas kontor i kommunen. De har öppet hus två dagar i veckan, tisdagar och torsdagar mellan 13 och 15  och då kan du träffa en handläggare som bedömer om du kan få hjälp av en jobbcoach. Coachbolaget har funnits med sedan starten och har mycket goda referenser och vitsord både från alla deltagare vi hjälpt till en ny sysselsättning samt handläggarna. Besök oss gärna men ring oss först för att boka en mötestid. Efter ditt möte hos Möjligheternas kontor är du välkommen till oss och då få information om vad vi kan gör för dig.  Vi erbjuder genomgångar och v.b. workshops där du både får kunskap om den svenska arbetsmarknaden och jobbsökarfrågor men även får möjligt att träna det svenska språket. 
Välkommen!