loading...

Har ni
• Svårigheter med att rekrytera och behålla rätt kompetens?
• Brist på motivation, arbetsglädje och mening i vissa arbetsgrupper?
• Mobbning och kränkande särbehandling som förekommer öppet eller dolt?
• Utmattning och medarbetare som hela tiden ligger på randen till att gå på knäna? 
-Svårigheter med kommunikationen inom och utanför verksamheten?
-Förändringar på gång där ni delvis ska strukturera om eller utvidga/avveckla delar av verksamheten?

Känns någon av situationerna igen och vad kostar den hos er i bristande effektivitet, förlorade/missnöjda kunder/personal, sjuktal, otrivsel m.m.?
 

Eller behöver ni bara lite inspiration och möjlighet att se saker och ting på ett delvis annat sätt? Ibland behövs så lite för att åstakomma så mycket!

Ofta räcker inte tiden till för att agera när den dagliga verksamheten kräver sitt och för att möta olika verksamheters skiftande behov har vi tagit fram flera olika tjänster som lätt går att kombinera.
På så sätt blir åtgärderna både tids- och kostnadseffektiva och med mätbara resultat.

Exempel på föreläsnings- och/eller workshopteman som kopplas till er verksamhet:
-Kommunikation som leder till inspirerande miljö för både medarbetare, blivande medarbetare och kunder.
-Förebygg ohälsa, mobbning och otrivsel och bygg en grogrund för ökad arbetsglädje och verksamhetsnytta!
-Integration i praktiken-hur svårt kan det vara? 
-Stärk verksamhetens rykte och varumärke så att ni blir attraktiva arbetsgivare och eftertraktade samarbetspartners!
-Inspiration inför Förändringsarbete eller start av nya verksamheter/aktiviteter.
Hur kan vi på Coachbolaget hjälpa till på din arbetsplats?