Coachbolaget har sedan 2004 arbetat med karriärutveckling och rådgivning.
Innan dess har Christel som grundare, arbetat som gymnasielärare, praktikansvarig och projektledare under 15 år. Totalt ca 30 års erfarenhet av arbetsmarknadsrelaterade frågor ger dig tillgång till både bred och djup kompetens. Genom samarbete med de bästa underkonsulterna inom arbetsmarknadsrelaterade frågor ökar Coachbolaget ytterligare på den expertis vi kan erbjuda.

Coachbolagets kunder och uppdragsgivare har varit många under åren. Allt från kommuner, stora fackförbund, Arbetsförmedlingen till privata företag och enskilda personer. På Linkedin kan du läsa mer om Christel Zabell: linkedin.com/in/zabell

Min metod innebär en väl strukturerad process där det motiverande och agila arbetssättet även leder till en höjd självkännedom och insikt i den egna kompetensen och styrkorna och därmed de egna möjligheterna och ansvaret som följer med det. Det gäller oavsett om det gäller en privatperson eller en verksamhet som behöver stöttning i att utvecklas.

I föreläsningar och workshops lyfter vi frågor som resulterar i friskare och gladare arbetsplatser. Att få träna Kommunikationsutveckling som resulterar i både tryggare anställda och nöjdare kunder/medlemmar/användare är ett exempel på ett workshoptema som ger omedelbara och bestående resultat.


15 års väl meriterat och uppskattat stöd till våra kunder och deltagare innebär att vi kan garantera en glädjefylld utveckling av arbetsplatser och de enskilda. Arbetssätt som leder till framgång och konkreta och mätbara resultat!


SMÅTT OCH GOTT
Coachbolaget erbjuder moderna och effektiva utbildningar och program samt personlig coachning, mentorskap och rådgivning inom allt som leder till ett gott arbetsliv. Vi kombinerar föreläsningar och workshops med mer personligt utformade program med olika inriktningar. Med ett stort nätverk av professionella konsulter kan vi alltd erbjuda det bästa inom respektive inriktning.


Sekretess
Fullständig sekretess råder alltid och vi följer de riktlinjer som finns från ICF, det Internationella Coachförbundet.

Föreläsningar och workshops
Alltid med arbetsglädje, effektivitet och bestående resultat i fokus.  
Vi anpassar självklart våra olika uppdrag till verksamhetens behov. Se mer under organisationer för exempel på teman. 
För verksamheter gäller: Vid bokning av fler tjänster samtidigt/inom en viss överenskommen tidsperiod, ges paketpris enligt överenskommelse och offert.
PRISER
Coachning och rådgivande/stöttande samtal med KBT-inriktning: Paket á 5 tillfällen, grundpris 8000;-+ moms(10 000). Innehåller coachning, uppgifter mellan coachtillfällena samt möjlighet till kortare kontakter mellan gångerna. Påföljande tillfällen: 800;- - 1 6000+moms(1000-1750). 
Karriärcoachning: 12 veckors program inkl uppföljning under påföljande sex månader. 30.500 exkl moms.
Coachning/karriärrådgivning Enskilda timmar med ett klart syfte/frågeställning pris: 1500;---1 800 +moms((1875). 
Karriärcoach på jobbet: Pris enligt överenskommelse beroende på avtal dvs antal dagar som bokas. Tjänsten kan erbjudas till medarbetare som friskvårdstjänst.
Granskning av cv till  privatperson, skriftlig återkoppling med förbättringsförslag: 995;-inkl moms
Granskning av personligt brev(privatperson) som ska skickas till ett specifikt arbete:Skriftlig återkoppling med förbättringsförslag: 995,- inkl moms
Granskning av både cv och brev kopplat till en speciell medskickad ansökan 1500,- inkl moms.
Interimsuppdrag: offert
Föreläsningar och workshops: Heldag: 14 500;- - 34 500, halvdag 8 000:---18 000.Exkl moms.
Resekostnader: Tillkommer vid resor som överstiger 5 mil från Stockholm C.
Boendekostnad: Tillkommer i vissa fall men alltid enligt ök.


Undrar du över någonting? 
Varm välkommen att kontakta oss för mer information!