Vårt utbud av tjänster

JOBBCOACHING OCH MENTORSKAP
För dig som är arbetssökande i Sollentuna! 
Öppet hus hos Möjligheterna Kontor på tisdagar och torsdagar klockan 13-15, Turebergsvägen 1B, Då kan du träffa en av kommunens handläggare för att ta reda på om du kan få stöd av en coach, utan kostnad för dig. Kontakta oss för mer information!

PROGRAM FÖR YRKES- OCH ARBETSLIVSUTVECKLING, via arbetsgivaren

• Kartläggning av de enskilda medarbetarnas kompetens och önskemål som resulterar i CV, Linkedinprofil 
och underlag för personliga brev eller medarbetarsamtal
• Outplacement, för de som vill och behöver ett nytt arbete
• Övningar för att hantera och minimera risk för stress, mobbning osv 

PERSONLIG COACHNING OCH RÅDGIVNING
• Medarbetar- och chefsprogram med olika inriktningar som leder till konkreta resultat som bygger på uppställda mål.
• Karriärcoach på jobbet, en avdragsgill friskvårdstjänst som du kan erbjuda personalen. 
för att förebygga ohälsa, konflikter osv. Speciellt intressant med tanke på den nya arbetsmiljöförordningen.
• Workshops och föreläsningar, olika teman kopplade till verksamhets- och karriärutveckling där kommunikation och arbetsglädje står i fokus.

SAMTALSTÖD med KBT-inriktning
Behöver du eller någon medarbetare på arbetsplatsen stöd eller stöttning i att reda ut en viss situation? Det kan gälla en kris,  mobbning, en person vars beteenden inte är ok på arbetsplatsen, ett team som inte fungerar eller du själv som privatperson som står inför ett vägskäl och behöver hjälp med att analysera och se vilken väg  DU vill ta.

COAHCHPROGRAM OCH KARRIÄRCOACH FÖR PRIVATPERSONER
Behöver du hjälp med att gå vidare till en ny sysselsättning?

Vi kan hjälpa till på olika sätt exempelvis med att skriva ett attraktivt cv eller brev eller med några träffar så att du får ett proffesionellt bollplank.

En del av våra deltagare får coachprogram betalt av sin arbetsgivare, speciellt om det gäller att förebygga ohälsa. Är du i den situationen ger du oss kontaktuppgifterna så kontaktar vi din arbetsgivare för närmare information samt offert.

FÖRELÄSNINGAR OCH WORKSHOPS   
Läs mer under Organisationer. Du kan även läsa mer och boka via Sveriges Talare https://www.sverigestalare.se/talare/christel-zabell

Välkommen!