Välkommen till Coachbolaget!

Enkel, effektiv och glädjefylld  utveckling med konkreta resultat! Både för organisa-tioner och enskilda. 
K
ontakt!

Över 50% av alla som arbetar vill byta jobb men just nu gör bara 13% slag i saken. Erbjud arbetsglädje, meningsfullhet och ett tydligt ledarskap så blir du en attraktivare arbetsgivare. Vi hjälper gärna till! 

Läs gärna om Coachbolagets 
vision och målsättning samt de olika programmen och tjänsterna.


Här hittar du Christels Linkedinprofil.


 

16 års erfarenhet av Arbetslivsutveckling  

Coachbolaget Sverige AB    559063-9786