COACHING MED FOKUS PÅ RESULTAT!
Precis som din kropp behöver fysisk träning behöver din hjärna och ditt tankesätt det. Att gå till en professionell och erfaren coach kan liknas vid att ha en PT men hos coachen tränas dina tankemönster kopplade till dina beteenden så att du blir starkare mentalt i vad du vill och behöver och faktiskt gör det som du bestämmer dig för! 

COACH  OCH MENTOR I SOLLENTUNA 

JOBBCOACHING OCH MENTORSKAP
Här fokuserar vi på ditt yrkesliv och att du ska hitta en väg och sysselsättning som passar dig. Med branschkunskap från en mängd olika verksamheter och ett brett kontaktnät uppbyggt under 30 år har du stora chanser att komma i kontakt med dina önskeföretag via oss. Kompetenskartläggningen ligger till grund för dina attraktiva ansökningshandlingar som förstärker vem du är och vad du kan erbjuda de företag du vill arbeta i. Vi förbereder dig för möten med blivande arbetsgivare genom referenssäkringar, intervjuträningar och mycket annat som gör dig till ett attraktivt val.
 
Goda tankemönster och beteenden förstärks medan vi tillsammans ifrågasätter sådant som inte är bra för dig så att du kan hitta andra sätt att agera utifrån vad du egentligen vill. För den som önskar kan även coachningen riktas mer mot karriär, företagande, osv.
 
Sorg, besvikelser, tillkortakommanden och tidigare misslyckanden/händelser ligger ofta till grund för dåliga val och dålig självkänsla. Genom att lyfta på stenar som hämmar dig och ta reda på vad du egentligen vill i livet i stort och/eller i ditt yrkesliv så utvecklar du dina mentala färdigheter och blir därmed tydligare i din kommunikation. Både mot dig själv och din omgivning.
 Professionell coaching sker alltid på dina villkor och med dina behov och önskemål i fokus. 
 

UPPLÄGG
Vad vill du använda tiden till att prata om?
-livssituation i stort
-karriär och yrkesliv-nuvarande eller kommande
-konflikter-på arbetsplatsen eller privat
-andra svåra situationer som du har svårt att reda ut själv
 
Vilket resultat vill du ha kommit fram till efter coachtillfället/perioden?
Innan vårt första möte är det bra om du skriver en önskelista på det som du hoppas komma fram till. Om du har möjighet är det bra om du skickar den innan det första mötet.. Tänk på att Ingenting är för smått eller för stort!
 
Hur går ett coachtillfälle till?
Vid det första tillfället vill jag gärna höra lite kort om dig själv och din bakgrund, vilka/vilken situation som du vill ändra på samt vilket resultat du vill uppnå dvs dina förväntningar på coachningen. 
Därefter gör vi tillsammans en planering och sätter realistiska mål på kort och lång sikt.

Genom klargörande frågor och sammanfattningar av vad du själv säger får du möjlighet att formulera dina tankar och problemställningar högt. Det leder till att du ser dig själv på ett nytt sätt, dina tankar blir mer korrekta och du fastnar inte i gamla tankefällor och automatiska tankar lika lätt. 
I slutet av varje coachtillfälle görs en sammanfattning av vad du kommit fram till, Du får även uppgifter kopplade till den sammanfattningen. Uppgifterna kan var olika utmaningar, kartläggning av vissa fakta, mentala träningar för att bryta gamla tankemönster och tänka i nya banor, övningar för att öka motivation och självförtroende mm.