Coachning

Coachning

med fokus på resultat!

Precis som din kropp behöver fysisk träning, behöver din hjärna och ditt tankesätt det. Att gå till en professionell och erfaren coach kan liknas vid att ha en PT men hos coachen tränas dina tankemönster kopplade till dina beteenden så att du blir starkare mentalt i vad du vill och behöver och faktiskt gör det som du bestämmer dig för. Det är det viktigaste när du ska söker nytt jobb!

Professionell coachning sker alltid på dina villkor och med dina behov och önskemål i fokus SAMT med fullständig sekretess.

coachbolaget

Är du arbetssökande och folkbokförd i Sollentuna?

Som arbetssökande i Sollentuna kan du ha rätt till en coach som stöd med att hitta ett jobb. Coachbolagets deltagare har fantastiska resultat som även du kan ta del av om du blir vår deltagare. Från 2021 kommer våra deltagare även få del av all coachning digitalt dvs du kan sitta hemma i lugn och ro och göra de uppgifter som krävs. En del gör du själv andra tillsammans med din coach.

Vill du också ta del av vår erfarenhet och engagemang? Så här gör du för att välja COACHBOLAGET om du är arbetssökande och folkbokförd i Sollentuna:

Du är varmt välkommen att kontakta oss för mer information innan du skickar ett mail till arbetsmarknadsenheten!

I coachprogrammet fokuserar vi på ditt yrkesliv och att du ska hitta en väg och sysselsättning som passar dig. Med Coachbolagets branschkunskap och långa erfarenhet från en mängd olika verksamheter och ett brett kontaktnät uppbyggt under 30 år så har du stora chanser att komma i kontakt med dina önskeföretag via oss.

Vi startar med en kompetenskartläggning som sedan ligger till grund för dina attraktiva ansökningshandlingar. De som förstärker vem du är och vad du kan erbjuda de företag du vill arbeta i. Vi förbereder dig för möten med blivande arbetsgivare genom referenssäkringar, intervjuträningar och mycket annat som gör dig till ett attraktivt val.

Goda tankemönster och beteenden förstärks medan vi tillsammans ifrågasätter sådant som inte är bra för dig och ditt jobbsökande så att du kan hitta andra sätt att agera utifrån vad du som inte fungerat tidigare.Tillsammans gör vi en planering på kort respektive lång sikt och utifrån den planeringen konkreta handlingsplaner.

Om inte det fysiska mötet är viktigt för dig, så har vi enbart digitala möten där vår utbildning i KARRIÄRSTUDION är en mycket god hjälp för dig som deltagare att hitta ditt drömjobb eller en väg dit via studier. Läs mer om Karriärstudion här.

Livscoachning och samtalsterapi

med KBT-inriktning

Coachbolaget tar även emot privata kunder som själva kontaktar oss. Även företag och organisationer anlitar oss för att stödja enskilda eller grupper av medarbetare.

Sorg, besvikelser, tillkortakommanden och tidigare misslyckanden/händelser ligger ofta till grund för dåliga val och dålig självkänsla. Genom att lyfta på stenar som hämmar dig och ta reda på vad du egentligen vill i livet i stort och/eller i ditt yrkesliv så utvecklar du dina mentala färdigheter och blir därmed tydligare i din kommunikation. Både mot dig själv och din omgivning. Oavsett vilken förändring du vill ha, så börjar allt med dig själv och många gånger så kombineras coachning mot jobb med samtal som rör livet i stort och hur du ska ta dig förbi rädslor och andra hinder som ställer till det för dig. Du får med dig verktyg som du kan ha nytta av under lång tid framåt.

Du bestämmer, Vad vill du använda tiden till att prata om?

Exempel på sådant som en coachning kan reda ut:

Vilket resultat vill du ha kommit fram till efter coachtillfället/perioden?

Innan vårt första möte är det bra om du skriver en önskelista på det som du hoppas komma fram till. Om du har möjighet är det bra om du skickar den innan det första mötet. Tänk på att Ingenting är för smått eller för stort!

Vid det första tillfället vill din coach gärna höra lite kort om dig själv och din bakgrund, vilka/vilken situation som du vill ändra på samt vilket resultat du vill uppnå dvs dina förväntningar på coachningen.
Därefter gör vi tillsammans en planering och sätter realistiska mål på kort och lång sikt.

Genom klargörande frågor och sammanfattningar av vad du själv säger får du möjlighet att formulera dina tankar och problemställningar högt. Det leder till att du ser dig själv på ett nytt sätt, dina tankar blir mer korrekta och du fastnar inte i gamla tankefällor och automatiska tankar lika lätt.  Efter tre till fem coachtillfällen gör vi tillsammans en utvärdering för att se vad som hänt och om du behöver göra ytterliga åtgärder för att nå dit du vill.

Vill du veta mer

om våra olika coachningstjänster?

Tveka inte att höra av dig till oss, vi svarar gärna på alla dina frågor!