Intergation i praktiken är en vinst för alla. Inte minst för den som kommer in i en arbetsgemenskap och blir en del av samhället, får lära sig ett yrke och tjäna egna pengar.  Att genom sin skatt bidra till samhället och som förälder bli ett föredöme för sina barn, ja det är ren skär lycka. Bonus är att samhället får ta del av nya kulturer som innebär ökade kunskaper för oss alla! 

Bilden visar två av våra överlyckliga deltagare som under hösten 2017 fick arbete genom Christel Zabell och Coachbolaget. 

Ungdomar som inte har syselsättning dvs jobb eller studier är en förlust för alla och borde inte få förekomma! 
För tre år sedan träffade Christel Marcus som efter gymnasiet hade suttit hemma i tre år och han var bara en siffra i statistiken över unga hemmasittande när Christel för första gången träffade honom i sin egenskap av coach och mentor. Hans självförtroende var av förklarliga skäl inte speciellt högt och han kände sig utanför hela samhället. Efter praktik på en underbar arbetsplats med "goa" arbetskamrater och en möjliggörare till chef var Marcus tillbaka i yrkeslivet inom ett par månader.

För att göra den resa som Marcus gjort krävs det en stor dos mod och tålamod och Marcus har båda. I dag är han sedan 2016 en mycket uppskattad medarbetare på ICA Nära Norrviken!
 

Robert fick en snabb start in i yrkeslivet när han kom till Coachbolaget för ett och ett halvt år sedan. Sedan dess arbetar han på SOLOM. Numera samtidigt som han studerar till underskötare. Han är en av våra tidigare mycket nöjda deltagare. Robert har därför tipsat flera av sina klasskamrater att söka hjälp från Coachbolaget. Extra roligt är att samtliga av dessa har kommit i arbete!