GDPR

GDPR &

personuppgiftspolicy

Coachbolaget värnar om alla sina deltagare, kunder och arbetsgivare och behandlar all information som vi får, med största respekt för allas integritet. Det innebär att vi inte sprider vidare information eller personuppgifter på ett otillbörligt sätt. Vi följer samtliga riktlinjer för gällande GDPR-lagstiftning, vilket innebär att du alltid kan känna dig trygg med att det som sägs mellan oss, stannar mellan oss.

Bokning av mötestid

När du bokar en tid får du alltid en bekräftelse, muntligt, via mail eller via sms. Bokning av möte gäller en tid på ca 30-60 minuter. Behövs en längre tid så kommer vi överens om det i förväg.

Avbokning av mötestid

Vi är tacksamma om du avbokar en bokad tid så snart du kan, helst senast dagen innan. Vid försening och med akuta skäl till avbokningen vill vi att du ringer.

Dina personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt uppdrag men använder dem endast utifrån vad vi tillsammans kommer överens om. Har du skyddade uppgifter så respekterar vigivetvis det och hittar vägar för att hitta en sysselsättning för dig.Du ger oss ditt samtycke till att vi för din räkning kontaktar exempelvis arbetsgivare eller andra myndigheter.

Hur lång tid sparar vi dina data

Vi följer de regler som respektive uppdragsgivare bestämt men data om dig behandlas med sekretess och lämnas inte vidare till tredje part. Vi delar endast information i samtycke med dig och enligt de regler som gäller. All skriftlig information förvaras på ett säkert sätt och förstörs efter 3-12 månader beroende på uppdragsgivarens krav.

Sekretess

Vi följer ICFs (International Coach Federation) regler och har en strikt sekretess. Information, utöver det som behövs i kontakter med uppdragsgivare och myndigheter såsom namn ev personnummer, utbildning, tidigare erfarenhet dvs det som normalt anges i ett cv och personligt brev, ges endast ut på direkt uppmaning av dig efter ditt skriftliga samtycke/godkännande.

Hur vi använder och delar information om dig

Faktabaserad information om ex antal sökta jobb och inbokade möten ges till handläggare och myndighetspersoner utifrån det som Coachbolaget och deltagaren kommit överens om och som uppdraget kräver.

Du som deltagare/klient måste alltid godkänna att CV och ansökningshandlingar skickas till arbetsgivare via Coachbolaget, samt att vi får ge ut viss information om dig till presumtiva arbetsgivare. Informationen som vi ger till arbetsgivare sker efter det att du och din coach kommit överens om vad som ska sägas och inte. Syftet är alltid att du snabbare ska nå ditt drömjobb eller studier.

Känslig information ges aldrig ut, den informationen stannar i rummet mellan dig och din coach.

Läroplattform

Här samlas namn och sk vanliga kontaktuppgifter som adress och telefonnummer in för att du ska få tillgång till plattformen. Så länge som du har tillgång till plattformen kommer dina uppgifter att samlas in och vi kommer även att använda uppgifter för att göra statistik om användandet. Efter avslutad tid hos oss tas uppgifter om dig bort.

Kontaktinformation, kvalitetsarbete och reklamationshantering

Om du tycker att vi inte följer de här reglerna hoppas vi att du skickar ett mail till info@coachbolaget.se och påpekar vad du anser att vi gör fel. Kontakt med dig kommer att tas inom 48 timmar och rättelse så snart det bara är möjligt. Om rättelse inte kan ske på ett för deltagaren bra sätt avbryts insatsen efter kontakt med handläggare från upphandlande myndighet.

Kvalitetsarbete

Sker kontinuerligt genom fortbildning av coacher och handledare, utvärderingar av utförda tjänster och utvecklingsarbete av såväl processer och metoder som olika verktyg. Samtliga coacher följer de riktlinjer som gäller för diplomerade/certifierade coacher enligt ICFs regler och riktlinjer.

Klagomål

Framför helst dina klagomål direkt till din coach så att det du vill förändra går att rätta till med en gång.

Coachbolaget Sverige AB

Box 77 191 31 Sollentuna
info@coachbolaget.se
Besöksadress: Tusbystråket 12 C, Sollentuna.
Personliga besök efter överenskommelse.
Organisationsnummer: 559063-9786
Bolaget är registrerat för moms och arbetsgivaravgifter.