Intergation i praktiken är en vinst för alla. Inte minst för den som kommer in i en arbetsgemenskap och blir en del av samhället, får lära sig ett yrke och tjäna egna pengar.  Att genom sin skatt bidra till samhället och som förälder bli ett föredöme för sina barn, ja det är ren skär lycka. Bonus är att samhället får ta del av nya kulturer som innebär ökade kunskaper för oss alla! 

Bilden visar två av våra överlyckliga deltagare som under hösten 2017 fick arbete genom Christel Zabell och Coachbolaget. Båda två är fortfarande, 2019, anställda.

Ungdomar som inte har syselsättning dvs jobb eller studier är en förlust för alla och borde inte få förekomma! 
För tre år sedan träffade Christel Marcus som efter gymnasiet hade suttit hemma i tre år och han var bara en siffra i statistiken över unga hemmasittande när Christel för första gången träffade honom i sin egenskap av coach och mentor. Hans självförtroende var av förklarliga skäl inte speciellt högt och han kände sig utanför hela samhället. Efter praktik på en underbar arbetsplats med "goa" arbetskamrater och en möjliggörare till chef var Marcus tillbaka i yrkeslivet inom ett par månader.

För att göra den resa som Marcus gjort krävs det en stor dos mod och tålamod och Marcus har båda. I dag, 2019, är han sedan 2016 en mycket uppskattad medarbetare på ICA Nära Norrviken!
 

NYTT JOBB EFTER 1 ÅRS ARBETSLÖSHET!
Det här är Daniella, som gått utan arbete i över ett år fram till den 18 december 2018. Efter en kortare tid hos ett annat coachföretag där det inte hände så mycket, bytte hon till COACHBOLAGET. Här tog det exakt 10 dagar från vårt första möte tills dess att hon skrev anställningsavtal med en fantastisk förskola. 
Är Daniella nöjd med den hjälp hon fått? 
"Till 200%" svarar den tidigare ekonomen som har en masterexamen i ekonomi från sitt hemland. Från och med januari påbörjar hon en distansutbildning till barnskötare samtidigt som hon ska jobba på förskolan. Daniella har stora framtidsplaner och hoppas att så småningom kunna plugga vidare till förskollärare och kanske sikta på en chefstjänst inom skolans värld där hon även kan få användning för sin ekonomiexamen.
Vad är då hennes råd till andra arbetssökande personer?
1. Tänk efter vad du verkligen vill göra.
2. Skaffa en engagerad och kunnig coach som ser DIG och förstår vad just du letar efter. Nöj dig inte med att ingenting händer och att det blir som "att vänta på en tomte som aldrig kommer".
Daniella är en av de personer som en tidigare deltagare, Robert, rekommenderat att söka COACHBOLAGETS hjälp. Nu rekommenderar Daniella dig att göra det samma!
Robert fick en snabb start in i yrkeslivet när han kom till Coachbolaget för två och ett halvt år sedan. Sedan dess arbetar han på SOLOM. Numera samtidigt som han studerar till underskötare. Han är en av våra tidigare mycket nöjda deltagare. Robert har därför tipsat flera av sina klasskamrater att söka stöd från Coachbolaget. Extra roligt är att samtliga av dessa har kommit i arbete!