ALLA HAR RÄTT TILL ETT GOTT ARBETSLIV!

-professionell coaching, enskilt eller i grupp
-coach och mentor
-workshops och seminarier
-föreläsningar


Coachbolagets kunder och uppdragsgivare har varit många under åren. Allt från kommuner, stora fackförbund inom statlig och kommunal verksamhet till privata företag och enskilda personer. På Linkedin kan du läsa mer om Christel Zabell: linkedin.com/in/zabellCoaching, rådgivning och mentorskap samt utbildning i olika former är pusselbitar i  Coachbolagets goda resultat och som deltagare och kund hos Coachbolaget får du alltid med dig egna redskap för att utveckla dig själv och/eller den verksamhet du verkar i, nu eller i framtiden.

Människor bygger verksamheter och det vi är allra bäst på är att hitta människors drivkraft, glädje och passion. Hitta potentialen i varje individ och hur den kraften bäst kan användas och utvecklas för den enskilda, i teamet och i verksamheten som helhet. Genom ett stort nätverk och många samarbeten kan du som som deltagare och kund alltid hitta en lösning som passar dig och din verksamhet hos och via oss.

För att hitta en tids- och kostnadseffektiv lösning för såväl enskilda som verksamheter erbjuder vi en mix av personliga möten för coachning och rådgivning, workshops, föreläsningar och digitala lösningar. Precis som på den runda bilden på första sidan, består varje arbetsplats och team av individer med olika styrkor och drivkrafter. Med rätt kommunikation och anpasssning till detta byggs starka, glädjefyllda och hållbara lag.

En väl strukturerad process där det motiverande och agila arbetssättet även leder till en höjd självkännedom och insikt i den egna kompetensen och styrkorna och därmed de egna möjligheterna och ansvaret som följer med det är en klar framgångsfaktor. Det gäller oavsett om det gäller en privatperson eller en verksamhet som behöver stöttning i att utvecklas.

I föreläsningar och workshops lyfter vi frågor som resulterar i friskare, effektivare och gladare arbetsplatser. Att få träna Kommunikationsutveckling som resulterar i både tryggare anställda och nöjdare kunder/medlemmar/användare är ett exempel på ett workshoptema som ger omedelbara och bestående resultat.

Snart 20  års väl meriterat och uppskattat stöd till våra kunder och deltagare innebär att vi kan garantera en glädjefylld utveckling av arbetsplatser och de enskilda. Arbetssätt som leder till framgång och konkreta och mätbara resultat.


Coachbolaget Sverige AB    559063-9786          
 
info@coachbolaget.se
073-558 45 06.

En liten rubrik.


 

info@coachbolaget.se
073-558 45 06.