IMG_0958 IMG_0958
Alla har rätt till ett gott arbetsliv!

VISION

Det är Coachbolagets vision att alla ska ha ett bra och givande yrkesliv. Det oavsett hur det ser ut i dag. Goda arbetsplatser har trygga medarbetare  vilket är en förutsättning för ett gott arbetsliv.  Därför arbetar vi med både arbetsplatser, arbetsgrupper och enskilda personer. 

Det ska vara roligt att gå till jobbet men för alltför många är det inte så. Stress, mobbing och svårigheter att ha en bra kommunikation med kollegor och chefer är  ett stort problem som leder till ineffektivitet, otrivsel och sjukskrivningar. Speciellt utsatta är medarbetare på arbetsplatser som får mer att göra men inte fler kollegor. Vad ska man göra på sådana arbetsplatser när det gäller arbetsglädje och motivation och med en fortsatt bra leverans?

Det svenska arbetslivet är i obalans vilket kostar på både för den enskilda människan, företag och organisationer och samhället i stort.  Alltför många står utanför arbetsmarknaden samtidigt som 4 av 10 chefer enligt Ledarna vill ha ett annat jobb och mer än hälften av de som som arbetar vill byta arbete inom ett år. Det samtidigt som nästan 200 000 personer är sjukskrivna och många verksamheter skriker efter arbetskraft. 

Någonting är tokigt och vi behöver göra någonting drastiskt för att komma till rätta med det här problemet som berör runt 2, 5 miljoner människor på den svenska arbetsmarknaden och hela Sveriges konkurrerenskraft.

MÅLSÄTTNING
Vi vill erbjuda både enskilda personer och verksamheter ett modernt och lättillgängligt sätt att utveckla arbetslivet, arbetsplatser och medarbetare. Genom engagemang, och ett stort kunnande erbjuder vi ett väl strukturerat arbetssätt som bygger på lång och gedigen erfarenhet.  Vi arbetar pedagogiskt och med agila metoder och verktyg där de strategiska målen för verksamheten samverkar med  de operativa.

VILKA ÄR VI?
Vi är den lilla organisationen med de stora resurserna och alla uppdrag vi åtar oss går vi in i med ett stort hjärta och engagemang. De stora resurserna består bland annat av en tillgång till de allra bästa konsulterna som går att hitta inom sitt respektive område. Med ökade krav från lagstiftaren på att förebygga ohälsa av olika slag tillsammans med önskemål från organisationer att bättre nyttja den kompetens som finns kan vi skräddarsy lösningar som verkligen ger genomslag på riktigt.
Hur kan vi hjälpa er?