Om Coachbolaget

Christel Zabell, grundare Coachbolaget

Ditt självklara val

när du vill ha resultat!

Vi har dokumenterat utmärkta resultat och snart 20 års erfarenhet av att arbeta med karriär- och jobbcoachning. Som coach och mentor på uppdrag av Sollentuna kommun hör vi till det coachföretag som sedan 2013 haft absolut flest deltagare i jobb och studier.

Hos oss får du:

Kartläggning av din kompetens, attraktiva ansökningshandlingar, intervjuträning mm. samt stöd i att hitta arbetsgivare eller studier som passar dig.

Som komplement till coachningen erbjuder vi även en digital karriärstudio som du som deltagare hos får full tillgång till!

Alla har rätt till ett gott arbetsliv!

Coachbolagets kunder och uppdragsgivare har varit många under åren. Allt från kommuner, stora fackförbund inom statlig och kommunal verksamhet till privata företag och enskilda personer.

Coaching, rådgivning och mentorskap samt utbildning i olika former är pusselbitar till varför Coachbolagets deltagare får så goda resultat. Som deltagare och kund hos Coachbolaget får du alltid med dig verktyg för att utveckla dig själv och/eller den verksamhet du verkar i.

Människor bygger verksamheter och det vi är allra bäst på är att hitta människors drivkraft, glädje och passion. Hitta potentialen i varje individ och hur den kraften bäst kan användas och utvecklas för den enskilda, i teamet och i verksamheten som helhet. Genom ett stort nätverk och många samarbeten kan du som som deltagare och kund alltid hitta en lösning som passar dig och din verksamhet hos och via oss.

För att hitta en tids- och kostnadseffektiv lösning för såväl enskilda som verksamheter erbjuder vi en mix av personliga möten för coachning och rådgivning, workshops, föreläsningar och digitala lösningar. Varje arbetsplats och team består av individer med olika styrkor och drivkrafter. Med rätt kommunikation och anpassning till detta byggs starka, glädjefyllda och hållbara lag.

En väl strukturerad process där det motiverande och agila arbetssättet även leder till en höjd självkännedom och insikt i den egna kompetensen och styrkorna och därmed de egna möjligheterna och ansvaret som följer med det, är en klar framgångsfaktor. Det gäller oavsett om det gäller en privatperson eller en verksamhet som behöver stöttning i att utvecklas.

I föreläsningar och workshops lyfter vi frågor som resulterar i friskare, effektivare och gladare arbetsplatser. Att få träna kommunikationsutveckling som resulterar i både tryggare anställda och nöjdare kunder/medlemmar/användare är ett exempel på ett workshops-tema som ger omedelbara och bestående resultat.

Linkedin kan du läsa mer om Christel Zabell

Välkommen till

enkel, effektiv och glädjefylld utveckling med konkreta resultat!

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig? Kontakta oss!