Välkommen till Coachbolaget!
När du enkelt, effektivt  och med konkreta resultat vill utveckla dig själv, din karriär eller din verksamhet har du allt att vinna på att kontakta Christel Zabell. Då får du veta mer om vad vi kan göra för dig när det gäller individ- och verksamhetsutveckling.
Läs gärna om Coachbolagets och min vision och målsättning samt de olika programmen och tjänsterna.


Här hittar du Christels Linkedinprofil.

 

Arbetslivsutveckling sedan 2004!

Coachbolaget arbetar sedan 2004 med karriär och verksamhetsfrågor för individer och företag.  
Jag arbetar agilt med konkreta metoder där coaching, rådgivning och mentorskap samt utbildning i olika former är pusselbitar i de goda resultaten. Som deltagare och kund hos Coachbolaget får du alltid med dig egna redskap för att utveckla dig själv och/eller den verksamhet du verkar i.

Människor bygger verksamheter och det vi är allra bäst på är att hitta människors drivkraft och passion. Hitta potentialen i varje individ och hur den kraften bäst kan användas och utvecklas för den enskilda, i teamet och i verksamheten som helhet. Genom ett stort nätverk och många samarbeten kan du som som deltagare och kund alltid hitta en lösning som passar dig och din verksamhet hos och via oss.

För att hitta en tids- och kostnadseffektiv lösning för såväl enskilda som verksamheter erbjuder vi en mix av personliga möten för coachning och rådgivning, workshops, föreläsningar och digitala lösningar. Precis som på bilden nedan, består varje arbetsplats och team av individer med olika styrkor och drivkrafter. Med rätt kommunikation och anpasssning till detta byggs starkaoch hållbara lag.

Personliga utformningar utifrån dina unika behov och önskemål ger bestående resultat!